Begeleiding en ondersteuning

Denken in mogelijkheden

Als trainer en coach staat voor mij de zorg voor mensen centraal. Ik heb ruime ervaring met – de soms intensieve – zorgtrajecten van mensen in complexe probleemsituaties en/of met meervoudige problematiek. Ik werk graag met specifieke doelgroepen, zoals mensen met autisme.

Het denken in mogelijkheden is altijd het uitgangspunt. Als er veel niet kan, wat kan er dan wel? Ik heb ervaren dat kleine stappen al een groot verschil kunnen maken.

Veel van mijn werk is gericht op toeleiding naar sociale activering, scholing of arbeid.
Soms moet eerst gewerkt worden aan de randvoorwaarden. Ik werk daarin graag samen met andere professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg, de schuldhulpverlening en met tal van maatschappelijke organisaties.