Tekst en artikelen

Wie schrijft die blijft

Schrijven is mijn levenslange passie. Ik publiceer met enige regelmaat in verschillende media over verschillende onderwerpen en schrijf – ook op verzoek – zakelijke, informatieve of vrolijke en feestvreugde verhogende teksten. Kort of lang, proza of poëzie, recensie of raamwerk: ik kan er mee uit de voeten.

Opdrachtgevers zijn onder meer Bibliotheekblad, bedrijven en particulieren.

Wie schrijft die blijft: het vastleggen van levensverhalen heeft mijn bijzondere belangstelling. Dat kan verschillende vormen aannemen, van een kort portret bij een afscheid van de werkkring tot een uitgebreide schets van iemands leven.
Wat daarin centraal staat bepaalt de opdrachtgever. Mijn doel is bereikt als de toehoorder of lezer zegt: ‘Ja, zo was het, dat is precies wie hij of zij was.’

Een bijzondere vorm is een toespraak bij iemands uitvaart. Als er niemand anders is om het levensverhaal van een dierbare op papier te zetten en te vertellen, kan ik dat op mij nemen.